محصولات پايه

برنامه‌ريزي منابع سازماني (ERP)

GALEXERP يك راه‌حل ERP است. اگر شما يك شركت و يا يك گروه شركت هستيد، نياز به يك نرم‌افزار فراگير داريد كه هم منابع شما مثل منابع انساني، مواد و كالا، تجهيزات و منابع مالي، همچنين فعاليت‌هاي داخلي مانند اتوماسيون اداري، توليدي و ... و هم ارتباط شما با ديگران مثل مشتريان و تامين‌كنندگان را مديريت كند.

ابزاري چابك براي برنامه‌سازي

بر اساس نوع فعاليت هر سازمان، نيازهاي خاصي وجود دارند كه هيچ بسته‌‌ي نرم‌افزاري آماده‌اي براي آن‌ها نمي‌توان يافت و يا حتي براي نيازهايي كه در ظاهر عمومي هم هستند در هر سازمان استثنائي وجود دارد كه در بعضي مواقع استفاده از نرم‌افزارهاي آماده را در آن حوزه غير ممكن مي‌سازد. GreenAGEX راه‌حل اين نياز است.

نظام جامع مالي و اداري شهرداري‌ها

با شهريار سبز، گزارش‌هاي پيچيده و جامعي از فرآيندهاي اطلاعاتي شهرداري در حوزه‌هاي مختلف مالي، اداري، منابع انساني، پشتيباني و ... بدست مي‌آيند كه بر پايه‌ي آن‌ها مي‌توان تصميمات راهبردي در حوزه‌ي مديريت شهري را اتخاذ نمود.
     راه حل بر اساس نوع سازمان

براي شركت‌هاي بازرگاني و پخش

در به‌روش و يا Practice شركت‌هاي بازرگاني، نرم‌افزار GALEXERP با ارائه‌ي يك راه‌حل ايده‌آل، فرآيندهاي خريد داخلي و خارجي، كنترل ريالي و تعدادي انبار، محاسبه‌ي بهاي تمام شده بازرگاني، سفارشات و فروش، مديريت ارتباط با مشتريان، عقد و كنترل قراردادهاي فروش، بازاريابي، گارانتي و... را مكانيزه مي‌نمايد.

براي شركت‌هاي توليدي

نظام جامع توليدي يك به‌روش بدست آمده در حوزه‌ي توليدي است كه تمامي فعاليت‌هاي يك مجموعه‌ي توليدي را تحت پوشش يك نظام جامع نرم‌افزاري قرار مي‌دهد. اين نظام يكپارچه‌ با قابليت انطباق و توسعه‌پذيري بالا، حوزه‌هاي توليد و برنامه‌ريزي توليد، مديريت مواد، منابع‌ انساني، مالي و اتوماسيون اداري و... را در بر دارد.

براي شركت‌هاي پيمانكاري و پروژه‌اي

نظام جامع پروژه‌اي يك به‌روش بدست آمده براي بكارگيري ERP شركت سبز داده‌افزار در حوزه‌ي شركت‌هاي پيمانكاري و كارفرمايي است. اين نظام جامع تمامي اركان اصلي يك سازمان پروژه‌‌ محور از جمله حوزه‌ي مالي، منابع‌انساني، كنترل مواد، زنجيره‌ تامين و مديريت قراردادها و مديريت دارايي‌ها و... را دارا مي‌باشد.

براي مجموعه‌هاي فروشگاهي

در به‌روش فروشگاهي، نرم‌افزار GALEXERP با ارائه‌ي يك راه‌حل ايده‌آل، فرآيندهاي فروش فروشگاهي (نقدي، غير نقدي، اعتباري و ...)، خريد، كنترل ريالي و تعدادي انبار، محاسبه‌ي بهاي تمام شده بازرگاني، مديريت ارتباط با مشتريان، بازاريابي، مديريت نقاط فروش POS (در فروشگاه) و غرفه‌هاي فروش را مكانيزه مي‌نمايد.

براي گروه شركت‌ها (هولدينگ‌ها)

در GreenGALEX امكان مديريت چند شركت به صورت هم‌زمان وجود دارد و علاوه بر اين امكان اخذ گزارش‌هاي هولدينگ و صورت‌هاي مالي تلفيقي و تجميعي فراهم شده است.


درخواست‌ها