محصولات پايه

برنامه‌ريزي منابع سازماني (ERP)

GALEXERP يك راه‌حل ERP است. اگر شما يك شركت و يا يك گروه شركت هستيد، نياز به يك نرم‌افزار فراگير داريد كه هم منابع شما مثل منابع انساني، مواد و كالا، تجهيزات و منابع مالي، همچنين فعاليت‌هاي داخلي مانند اتوماسيون اداري، توليدي و ... و هم ارتباط شما با ديگران مثل مشتريان و تامين‌كنندگان را مديريت كند.

ابزاري چابك براي برنامه‌سازي

بر اساس نوع فعاليت هر سازمان، نيازهاي خاصي وجود دارند كه هيچ بسته‌‌ي نرم‌افزاري آماده‌اي براي آن‌ها نمي‌توان يافت و يا حتي براي نيازهايي كه در ظاهر عمومي هم هستند در هر سازمان استثنائي وجود دارد كه در بعضي مواقع استفاده از نرم‌افزارهاي آماده را در آن حوزه غير ممكن مي‌سازد. GreenAGEX راه‌حل اين نياز است.

نظام جامع مالي و اداري شهرداري‌ها

با شهريار سبز، گزارش‌هاي پيچيده و جامعي از فرآيندهاي اطلاعاتي شهرداري در حوزه‌هاي مختلف مالي، اداري، منابع انساني، پشتيباني و ... بدست مي‌آيند كه بر پايه‌ي آن‌ها مي‌توان تصميمات راهبردي در حوزه‌ي مديريت شهري را اتخاذ نمود.
     راه حل بر اساس نوع سازمان

براي شركت‌هاي بازرگاني و پخش

راهكار نرم‌افزاري مديريت شركت‌هاي بازرگاني سبز،‌ يكي از كامل‌ترين و منسجم‌ترين پلتفرم‌هاي مديريت منابع سازماني است. اين راهكار علاوه براينكه تمامي فرآيندهاي يك شركت بازرگاني را تحت پوشش قرار مي‌دهد؛ تجربه‌ي مطلوب پياده‌سازي در شركت‌هاي بازرگاني را دارد. اين نرم‌افزار امكان خريد و فروش ارزي را فراهم كرده است.

براي شركت‌هاي توليدي

زيرسيستم‌هاي بهاي تمام شده،‌ توليد،‌ تحليل مواد و كالا، انبارداري و سيستم حسابدراي چند بعدي و چند سطحي از مهم‌ترين بخش‌هاي نرم‌افزار مديريت شركت‌هاي توليدي سبز است. اين نرم‌افزار با دارا بودن ساختار منعطف و قوي،‌ اين قابليت را دارد كه با صرف زمان كوتاه، زيرسيستم توليد را كاملا منطبق با نيازهاي واحد توليدي پيكربندي كند.

براي شركت‌هاي پيمانكاري و پروژه‌اي

طراحي راهكاري منسجم جهت مديريت فرآيندها و منابع شركت‌هاي پيمانكاري،‌ نقطه‌ي عطف موفقيت نرم‌افزار GalexERP است. چرا كه اين نرم‌افزار توانسته است با ايجاد بستري مناسب،‌ طي مدت زمان كوتاه،‌ راهكاري كاملا منطبق با سازمان مشتري خصوصي‌سازي كند.

براي مجموعه‌هاي فروشگاهي‌

شركت سبز توانسته است راهكاري را به صورت عملياتي پياده‌سازي كند كه تمام اين فرآيندهاي فروشگاهي را به صورت يكپارچه مديريت كند. اين فرآيندها شامل؛ فروش فروشگاهي، خريد،انبار، محاسبه‌ي بهاي تمام شده بازرگاني، مديريت ارتباط با مشتريان، بازاريابي، مديريت نقاط فروش POSو ... است.

براي گروه شركت‌ها (هولدينگ‌ها)

شركت سبز داده‌افزار تجربه‌ي بالايي در ارائه و اجراي راهكار مديريت يكچارچه گروه شركت‌ها دارد. در حال حاضر هولدينگ‌هايي با بيش از 7 شركت به صورت همزمان از اين نرم‌افزار استفاده مي‌كنند.


درخواست‌ها